تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

با همت مداوم و حمایت مسئولین شهرستان، مرکز رشد واحدهای فناور زیر نظر پارک علم و فناوری خراسان رضوی در محل پژوهشکده زعفران در سال 1393 تأسیس گردید. محوریت مرکز رشد شهرستان تربت حیدریه با توجه به اهمیت فوق استراتژیک زعفران، حمایت از طرح ها، ایده ها و فعالیت های مرتبط با عرصه های مختلف زعفران می باشد.

مرکز رشد سازمانی است که جریان دانش و فن‏آوری را در میان دانشگاه‏‎ها، موسسات تحقیق و توسعه، شرکت‏‎های خصوصی و مخترعین و مبتکرین به حرکت انداخته و ارتباط آنها را با بازار مدیریت می‏‎‏کند. این مرکز، رشد شرکت‏‎های متکی بر نوآوری را با فرآیندهای حمایتی تسهیل می‏‎کند.

 اشتغال در كشورهاي درحال توسعه و پرجمعيت از جمله مسائل مهم و اساسي مي باشد كه تمام جوانب و اركان جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد. دانش آموختگان كارآفرين بخش مهمي از بيكاران را شامل مي شوند كه فاقد امكانات اوليه و سرمايه كافي براي شروع دوران ابتدائي ايجاد اشتغال مي باشند لذا ايجاد مراكز رشد كه در دو دهة اخير در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته مي‌تواند مشكلات اوليه خود اشتغالي را كاهش دهد و موجب توسعه و سرعت بخشيدن به نوآوري شود كه منجر به ايجاد مجموعه اي از شركتهاي كوچك و متوسط مي گردد. اين شركتها كه مبتني بر فناوري و پرورش ايده هاي صاحبان ايده هستند، براي كارآفريني بستر مناسب را ايجاد نموده و موجب گسترش اشتغال خواهند گرديد.

تعريف مركز رشد

مركز رشد (انكوباتور)، آنگونه كه در فرهنگ لغت آمده به معناي ماشين جوجه‌كشي، گرم‌خانه، يا دستگاه نگهداري نوزادان نورس است. اين واژه از مصدر to incubate  ساخته شده است كه بر مفاهيم تكثير كردن، كشت دادن، رشد كردن و تكوين يافتن دلالت دارد. در ادبيات كارآفريني، انكوباتورها در زمره زيرساختهاي فني قرار مي‌گيرند و نهادها يا چارچوبهايي هستند كه براي پرورش يا ايجاد كسب و كارهاي كوچك تاسيس مي‌شوند. مركز رشد فضاي اداري و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي مختلف با حداقل هزينه را براي شركتهاي نوپا فراهم مي‌كند و همچنين شبكه‌سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تامين مي‌نمايد. در واقع انكوباتورها ارائه كننده فضا، خدمات حمايتي و تجهيزات مشترك براي شركتهاي كارآفرين هستند تا بتوانند كارآفرينان  و شركتهاي كوچك را در ايجاد و توسعه موسسات خود ياري نمايند.

آنطوركه در اسناد سازماني جهاني مالكيت فكري(WIPO)آمده، مراكز رشد طرحهايي مبتني بر نوآوري هستند كه از كادر مديريتي كوچكي تشكيل شده و داراي مكان فيزيكي و تسهيلات مشترك هستند. مراكز رشد معمولا در كنار يك مركز تحقيقاتي يا دانشگاهي كه خدمات پشتيباني (اعم از فني يا غيرفني) را براي تبديل (يا پرورش) يك نوآوري يا يك اختراع به يك شركت صنعتي ارائه مي‌كند تاسيس مي‌شوند، در سرتاسر جهان، اين نكته پذيرفته شده است كه مراكز رشد ابزارهاي مطمئني براي تبديل نوآوريها و دستاوردهاي تحقيقاتي به محصولات و نيز ترغيب كارآفريني و توسعه تكنولوژيك هستند.

اين مراكز در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده‌اند و واحدهاي مستقر در آن شامل شركتهاي خصوصي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها يا دستگاههاي اجرايي هستند. و در صورت پذيرش در مركز رشد مستقر مي‌گردند. شركتهايي كه طي دوره اقامت در مركز رشد با استفاده از امكانات اين مركز بتوانند به اهداف برنامه دست يابند و موفق به ايجاد فناوري و دانش فني در زمينه مربوطه شوند و دستاوردهاي تحقيقاتي خود را به بازار عرضه كنند از مركز رشد خارج مي‌شوند. به واحدهاي پذيرفته شده در دوره رشد مقدماتي مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويتهاي حقوقي مستقل داده مي‌شود.

 مركز رشد مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كار آفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه هاي مختلف منتهي به فناوري متشكل شده اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي كند. اين خدمات شامل موارد زير است:

– تامين محل كار (به صورت اجاره)

– خدمات آزمايشگاهي، كارگاهي و اطلاع رساني

– خدمات مديريتي، حقوقي، مالي، اعتباري، پروژه يابي و بازاريابي

– آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره

– ساير خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري

 اهداف مركز رشد

 – بستر سازي جهت تجاري كردن دستاوردهاي تحقيقاتي
– ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
– كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
– ايجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه هاي فناوري
– بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب جهت جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
– توليد و توسعه محصولات و فرآيندهاي فناوري قابل عرضه به بازار

وظايف مركز رشد

 – حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد

– تلاش براي فراهم آوردن حمايت هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مركز رشدارائهخدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شده و تجاري سازي آنها

– نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارايي مركز رشد

– نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها

– ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران