تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

دکتر اسماعیلی همراه با کارشناسان دفتر نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مهندس الهی، مهندس ترکمن و مهندس منفرد، روز چهارشنبه 26 دیماه 1397 از وضعیت پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه بازدید نمودند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران