تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ پنج شنبه، ۱۸ اردیبهشت از مزرعه آقای حاج علیرضا رضائی در منطقه رخ از برگ، بنه و خاک کرت های آزمایشی مربوط به طرح پژوهشی زعفران در شرایط تنش شوری آب و خاک و مصرف نانو ذرات نمونه گیری به عمل آمد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران