تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ شنبه ۶ اردیبهشت آقای مهندس سالاریان از مزرعه آنفارم زعفران واقع در روستای جعفرآباد رشتخوار در ملک آقای عیسی صباغ زاده بازدید کردند. این مزرعه در شرایط شوری آب ۴۵۰۰ است و در آن از نانو کودها استفاده شده است.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران