تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ با حضور آقایان مهندس سالاریان از پژوهشکده زعفران، دکتر صحابی از دانشگاه تربت حیدریه، دکتر سعیدی راد از مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی و دکتر برادران از دانشگاه فردوسی شرایط مزارع زعفران ارگانیک تعاونی دشت ارغوان بررسی و عکس برداری هوایی صورت گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران