تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

بازدید مشاور امور پژوهشی، آموزشی و ترویج پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه آقای مهندس سالاریان از مزارع منطقه زاوه روستای پترو در راستای مدیریت تغذیه برگی، کنترل علفهای هرز، آفات و بیماریها مورخ جمعه ۲۳ اسفند ۹٨

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران