تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در جلسه ای که با حضور دکتر محمد حسن فتحی، ریاست دانشگاه تربت حیدریه و دکتر علیرضا بختیاری، مدیرعامل شرکت گیاهان دارویی زاوه پارس روز چهارشنبه ۱۱ دیماه ۱۳۹۸ برگزار گردید تفاهم نامه همکاری بین دو طرف منعقد گردید.
برگزاری دوره های آموزشی و سمینارها و اعطاء گواهینامه، طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه های مشترک در خصوص رفع نیازهای شرکت، انتقال آخرین یافته های علمی صنعت زعفران، همکاری در راه اندازی واحد تحقیق و توسعه شرکت و حمایت علمی از آن، ارائه خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفی زعفران، آموزش و همکاری در پایش زمین های کشت زعفران از جمله تعهدات پژوهشکده زعفران در این تفاهم نامه بود. از طرفی شرکت گیاهان دارویی زاوه پارس متعهد گردید فراهم آوردن امکانات و تسهیلات مالی و رفاهی، ارجاع الویت های پژوهشی مرتبط با زعفران به پژوهشکده، ایجاد هماهنگی بین پژوهشکده زعفران ایران و پژوهشکده چین، فراهم آوردن امکان تسهیل برای مشاوره به اتاق بازرگانان ایرانیان مقیم چین و هماهنگی برگزاری مشترک همایش برای صادر کنندگان زعفران را اجرایی نماید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران