تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی


معرفي بخش­هاي مختلف آزمايشگاه

 • واحد تجزیه فیزیک و شیمی
 • واحد تحقیق و توسعه R and D
 • مديريت آزمايشگاه
 • بخش کارشناسي
 • بخش روابط عمومي و بازاريابي

 

واحد آزمایشگاهی خاکشناسی پژوهشکده زعفران تربت حیدریه، با توجه به نیاز کشور و با هدف ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای فنی با حضور جمعی از کارشناسان مجرب در عرصه علوم و خدمات مهندسی کشاورزی و تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی، پژوهشکده زعفران و پارک علم و فناوری خراسان رضوی شروع به فعالیت نموده است. تجهیزات موجود در این آزمایشگاه از پیشرفته‌ترین و مدرن‌ترین تجهیزات آزمایشگاهی کشور است و سعی گردیده با استفاده از تجارب کادر فنی، رضایت مشتریان و کشاورزان تأمین گردد. آزمایش‌های مختلف روی نمونه‌ها (آب، خاک و گیاه)، در این مجموعه، با به­کارگیری روش‌های استاندارد و معتبر انجام می‌پذیرد.

 

زمينه­های فعاليت:

 • نمونه‌برداری و آناليز کليه نمونه­های آب، خاک و گیاه
 • ارائه خدمات مشاوره­اي کشاورزي
 • انجام مطالعات خاکشناسي، ارزيابي اراضی
 • انجام مراحل مختلف آزمون خاک اعم از نمونه‌برداری، آناليز و تفسير نتايج (خاک، آب، بافت گياه و ...)
 • ارائه خدمات مشاوره­اي در زمينه حاصلخيزي خاک، تغذيه گياه، شيمي خاک و آبياري محصولات زراعي، باغي، سبزي و صيفي
 • آموزش متقاضیان در خصوص انواع آنالیز های فیزیکی و شیمیایی
 • طراحی،تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و دولتی
 • تفسیر و توصیه کودی بر اساس شرایط خاک مزرعه و بهبود و اصلاح شرایط خاک با توجه به نوع محصول (با نگاه ویژه به محصول استراتژیک منطقه-زعفران)

 

فعالیت‌های این مجموعه در زمینه خاکشناسی به شرح زیر می‌باشد.

1- اندازه‌گیری فسفر، پتاسيم قابل جذب خاک و همچنين کربنات­ها و بی‌کربنات‌های موجود در خاک
2- اندازه‌گیری فسفر، سديم، پتاسيم، کلسيم، منيزيم در گياه و آب
3- اندازه‌گیری اشکال مختلف نيتروژن موجود در آب، خاک و گياه از جمله نيتروزن کل، نيترات و آمونيوم
4- اندازه‌گیری درصد مواد آلی (درصد کربن) موجود در خاک، همچنين درصد رطوبت موجود در خاک و در اندام مختلف گياه شامل برگ، دمبرگ، غده و بذر

5- اندازه‌گیری اسيديته (pH) و هدايت الکتريکي(EC) آب و خاک

6- تعيين بافت، وزن مخصوص ظاهري 

7- اندازه‌گیری رطوبت خاک در مزرعه

8- تعيين درصد اشباع خاک

 

 

 

شرح خدمات آزمايشگاه خاک کشاورزي

رديف

نوع آناليز

رديف

نوع آناليز

1

اسيديته (pH)

17

کلسيم (Ca)

2

شوري (EC)

18

منيزيم (Mg)

3

کل مواد خنثي شونده (TNV)

19

فسفر قابل جذب (P)

4

مواد آلي (OM)

20

فسفات (P)

5

کربن آلي (OC)

21

بافت (Sand, Silt, Clay)

6

دانه‌بندی

22

گچ

7

کربنات (CO3)

23

سديم تبادلي

8

بی‌کربنات (HCO3)

24

درصد اسيد

9

کلريد (Cl)

25

PAH

10

سولفات (SO4)

26

چگالي حقيقي/ظاهري

11

سولفيت (SO3)

27

خاکستر

12

نيتريت (NO2)

28

CEC

13

نيترات (NO3)

29

رطوبت

14

نيتروژن (N)

30

 

15

پتاسيم قابل جذب (K)

31

 

16

سديم (Na)

32

 

 

 

شرح خدمات آزمايشگاه آب

رديف

نوع آناليز

رديف

نوع آناليز

1

اسيديته (pH)

11

منيزيم (Mg)

2

شوري (EC)

12

نيترات (No3)

3

کلريد (Cl-)

13

نيتريت (No2)

4

سختي کل (CaCo3)

14

نيتروژن کل (N)

5

کربنات (Co3)

15

فسفر محلول (P)

6

بی‌کربنات (HCo3)

16

ليتيم (Li)

7

سديم (Na)

17

سولفات (So4)

8

پتاسيم (K)

18

املاح محلول (TDS)

9

سولفيد (SH2)

 

10

کلسيم (Ca)

 

 

 

 

شرح خدمات آزمايشگاه اندام­هاي گياهي

رديف

نوع آناليز

1

پتاسيم (K)

2

سديم (Na)

3

مواد آلي (OM)

4

نيتريت (NO2)

5

نيترات (NO3)

6

بر کل (B)

7

کلسيم (Ca)

8

کلر محلول در آب (Cl)

9

درصد ماده خشک

10

فسفر (P)

11

ازت (N)

12

منيزيم (Mg)

 

 

خدمات آزمایشگاه تحقیقات خاک و آب :

 • تجزیه‌های شیمیایی در نمونه‌های خاک:
 • اسیدیته خاک
 • هدایت الکتریکی یا شوری
 • آهک
 • کربن آلی
 • فسفر قابل جذب
 • پتاسیم قابل جذب
 • بر قابل جذب
 • آنیون‌ها و کاتیون‌های محلول خاک

 

 • تجزیه‌های فیزیکی در نمونه‌های خاک:
 • بافت خاک
 • ظرفیت مزرعه
 • ضریب نقطه پژمردگی
 • منحنی رطوبتی خاک
 • جرم مخصوص ظاهری
 • جرم مخصوص حقیقی
 • درصد رطوبت
 • تجزیه‌های شیمیایی در نمونه‌های آب:
 • اسیدیته آب
 • هدایت الکتریکی
 • کربنات
 • بیکربنات
 • کلر
 • سولفات
 • پتاسیم
 • سدیم
 • کلسیم و منیزیم
 • مواد جامد محلول

 

 • تجزیه‌های شیمیایی در نمونه‌های گیاه:

گیاه شامل انواع نمونه‌های بذر، غده، ساقه و برگ می‌باشد.

 • ازت
 • فسفر
 • پتاسیم
 • کلسیم
 • منیزیم
 • ازت نیتراته
 • درصد ماده خشک گیاهی

 

برای استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک ابتدا باید وارد شوید

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران