تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

دکتر حامد کاوه

سمت: عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
مرتبه: استادیار
رشته تحصیلی: دکترا باغبانی
تلفن: 51240-051 داخلی: 191
52210147-051
ایمیل : h.kaveh@torbath.ac.ir
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
دانشکده: كشاورزى
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلیک مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
دانشکده: كشاورزى
مقطع تحصیلی: دکتری (Ph.D)
رشته تحصیلی: علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
دانشکده: كشاورزى
دریافت روزمه

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران