تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

باتوجه به تریپلویید بودن زعفران و عدم امکان انجام اصلاح به روش های معمول، ثبت و حفظ ژنوم زعفران ایران و محافظت از آن جهت حفظ جایگاه ایران در زعفران دنیا ضروری است. از این رو کارگروه پژوهشی ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی تلاش می‌کند با ایجاد کلکسیون ارقام بومی و وحشی و مطالعه جمعیت های موجود زعفران،ارقام جدیدی را انتخاب و ارائه نماید که نسبت به شرایط اقلیمی متفاوت ایران سازگاری کافی را داشته و اثرات تغییر اقلیم بر آن کمتر تاثیر بگذارد. از سرفصل های پژوهشی این کارگروه موارد زیر را ‌می‌توان نام برد:
- ارزیابی تولید و تکثیر بنه هاي عاري از ويروس با استفاده از شيوه هاي كشت بافت نظیر اندام زايي و جنين زايي سوماتيكي.
- مطالعه روش های جدید در ایجاد تنوع ژنتیکی و ارائه ارقام اصلاح شده.
- مهندسی ژنتیک و اصلاح زعفران.
- تهیه نقشه ژنتیکی زعفران.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران