تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

سطح زیر کاشت: 9 هکتار

عیار زعفران تولیدی: 17.5 گرم از یک گیلو گل تازه

مدت زمان فعالیت: 18 سال

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران