تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

به مناسبت هفته پژوهشی، با مشارکت شرکت زرین زعفران مشرق زمین، انجمن کارآفرینی و دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه، کارگاه آموزشی تجارت زعفران در بورس توسط آقای دکتر آسایش و خانم مهندس موسوی پور در محل پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه برگزار خواهد شد. 

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران