تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

با تصویب جمعیت علوم ایرانی زعفران، پژوهشکده ملی زعفران و دانشگاه تربت حیدریه میزبان همه فعالان حوزه زعفران در پنجمین همایش ملی زعفران در آبان ماه 1397 خواهند بود. 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران