تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مهندس معین توسن

سمت: کارشناس پژوهشکده زعفران
مرتبه: کارشناس ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی آب
تلفن: 52210147-051
ایمیل: tosan69m@yahoo.com
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد: دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تحصیلی: مهندسی آب
سال ورود: 1391
مقطع تحصیلی کارشناسی: دانشگاه تهران
رشته تحصیلی: مهندسی آب
سال ورود: 1387
دریافت روزمه

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران