تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در این کارگاه یک روزه که به دعوت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با حضور کشاورزان و زعفرانکاران توسط امور پژوهشی، ترویج و مشاوره  پژوهشکده ملی زعفران در روز چهارشنبه مورخ 1398/07/17 از ساعت 11-8 در محل سالن اجتماعات جهاد کشاورزی فردوس برگزار گردید، چالش های کشت و کار زعفران و بهبود شاخص های بهره وری تولید زعفران در حوزه های مختلف تولید، خشک کردن و فرآوری و تجارت و بازاریابی توسط آقای دکتر سالاریان  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران