تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در تاریخ 98/2/11 کارگاهی با عنوان "تکنولوژی تولید زعفران" با حضور اساتید و کارشناسان برجسته این حوزه  توسط انجمن علمی زعفران و پژوهشکده زعفران برگزار شد. در این کارگاه، دکتر حسن فیضی، مهندس مالکی و مهندس سالاریان در محل پژوهشکده زعفران به سخنرانی پرداختند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران