تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

سمینار آموزشی با عنوان "فروشندگی و صادرات زعفران" توسط انجمن علمی زعفران، دفنر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه تربت حیدریه و با همکاری پژوهشکده زعفران در تاریخ یکشنبه 98/2/8 برگزار شد. مدرسین این دوره مهندس ظهوریان و آقای جهانشیری از کارآفرینان موفق کشور بودند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران