تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در این کارگاه یک روزه که به همت فرمانداری و جهاد کشاورزی شهرستان قاین و با حضور کشاورزان و زعفرانکاران توسط امور پژوهشی، ترویج و مشاوره  پژوهشکده ملی زعفران برگزار شد، چالش های کشت و کار زعفران و بهبود شاخص های بهره وری تولید زعفران در حوزه های مختلف تولید، خشک کردن و فرآوری و تجارت و بازاریابی توسط آقایان دکتر سالاریان و دکتر فیضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه این کارگاه همچنین از نشان معنوی زعفران قاینات نیز رونمائی شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران