تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

با توجه به اتمام گلدهی و شرع مرحله داشت مزارع زعفران، کارگاه آموزشی-کاربردی (مدیریت مصرف کود) با همکاری تعاونی روستایی قائم -روستای خیرآباد تربت جام- و شرکت دانش بنیان فن آور نانو بیوزر با حضور حدود 60 نفر از کشاورزان برگزار گردید، انجام آزمایشات خاک مزارع زعفران و زمان و روش های مناسب مصرف کود بر اساس آنالیز خاک ازجمله مباحث مهم در این کارگاه یک روزه بود

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران