تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

آيين نامه‌حمايت‌ از‌ اجرای‌ ‌ طرحهای‌ پژوهشي‌ حوزه‌ زعفران به منظور حمایت از هر یک پژوهش‌های کاربردی، بنیادی، تقاضا محور و فناورانه در حوزه زعفران و صنایع وابسته؛ با توجه به سیاست‍‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور در این حوزه و به منظور سوق دادن پژوهش ها به سمت نیازهای واقعی این بخش ( بر اساس نتایج حاصل از تدوین بانک جامع اطلاعاتی زعفران) تدوین گردیده است.

لذا کلیه پژوهشگران گرامی می توانند با توجه به آیین نامه موجود، پیشنهاده طرح های پژوهشی خود را در هر از موضوعات مرتبط با زعفران از طریق ایمیل si@torbath.ac.ir ارسال نموده و کد پیگیری دریافت نمایند.

پس از طی مراحل داوری و درصورت پذیرش، حمایت مالی و علمی از پیشنهاده صورت خواهد پذیرفت.

دانلود فایل

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران