سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران- راهنمای نویسندگان
فرآیند داوری طرحها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 
  • راهنمای نویسندگان:
پیشنهاده ها پس از دریافت، در شورای پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه بررسی شده و در صورت تایید اولیه برای داوران ارسال میشوند. طرحهای تایید شده توسط داوران جهت تصویب در شورای پژوهشکده زعفران مجددا مطرح میشوند. در صورت تصویب پیشنهاده، پس از تعیین ناظر طبق آیین نامه اجرایی طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران با مجری طرح قرارداد منعقد میشود. پس از تکمیل تعهدات و تایید ناظر مستندات مربوطه در شورای پژوهشکده مطرح و اختتام طرح اعلام میگردد. جهت اطلاعات بیشتر به آیین نامه طرحهای پژوهشی حوزه زعفران مراجعه کنید.
 
  • فهرست اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه در سال ۱۴۰۰ را از اینجا ببینید.
  • آیین نامه جدید حمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی پژوهشکده زعفران (مصوب ۵ تیر ۱۴۰۰) را از اینجا دریافت کنید.
  • فرمهای مربوطه (فرم پیشنهاده، قرارداد و ...) را از اینجا دانلود کنید.
  • فهرست پیشنهاده های تصویب شده را از اینجا ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران:
http://si.torbath.ac.ir/find.php?item=1.14.11.fa
برگشت به اصل مطلب