سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران- اخبار و رویدادها
فراخوان بازنگری آیین نامه پژوهشکده زعفران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 

در راستای استفاده بهینه از ظرفیتهای پژوهشگران، پژوهشکده زعفران به دنبال بازنگری آیین نامه در سال ۱۴۰۱ است. پژوهشگران میتوانند اصلاحات پیشنهادی خود را تا حداکثر تا  پایان مهر ۱۴۰۱ به  آدرس زیر ارسال کنند:
si.torbath.ac.irgmail.com

نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران:
http://si.torbath.ac.ir/find.php?item=1.11.12.fa
برگشت به اصل مطلب