سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران- درباره ما
درباره ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 

پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه:

 • معرفی:

پژوهشکده زعفران تربت حیدریه در جنوب غربی پارک جنگلی پیشکوه در تاریخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۳ با اقدام به ساخت بنای مجتمع از محل اعتبارات ریاست جمهوری آماده راه اندازی و نهایتا در ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ با اتمام ساختمان پژوهشکده آماده بهره گردید. این پژوهشکده در اسفند سال ۱۳۹۱ از دانشگاه فردوسی منفک شده و بطور رسمی تحویل دانشگاه تربت حیدریه گردید. در حال حاضر پژوهشکده زعفران با همکاری سایر نهاد های دولتی و شرکت های خصوصی در حال انجام فعالیت های پژوهشی، ترویجی، آموزشی، راهبردی و فرهنگی می باشد.

 • اهداف و برنامه ها:
 1. فعالیتهای پزوهشی و آموزشی در چار چوب علوم رایج و فن آوریهای پیشرفته با تکیه بر کاربردی بودن
 2. ارتباط علمی کسترده در خصوص زعفران به منظور تقویت جایگاه تولید کشور ایران در بازار تولید جهانی
 3. حفظ ذخایر ژنی و متنوع زیستی زعفران و حمایت از حقوق آثار فکری و دانش بومی زعفران
 4. نمایش میراث فرهنگ زعفران که در طی قرنها بصورت نظامهای خاص تولید در سطوح کم، بدون نهاده های خارجی و متکی به کار گروهی و خانوادگی و با کمترین مخاطرات زیست محیطی شکل گرفته است
 5. تربیت نیروهای متخصص در زمینه تولید، فرآوری، بسته بندی و تجارت برای داخل کشور و نیز عرضه به عرصه های بین المللی
 6. بستر سازی برای ورود تولید زعفران به عرصه های علوم بیوتکنولوژی و قانونمند ساختن آن و تدوین مقررات لازم از نظر سلامت زیستی
 • مراکز تحقیقاتی همکار با پژوهشکده
 1. مرکز تحقیقات کشاورزی طرق-مشهد
 2. ایستگاه تحقیقات کشاورزی زعفران و گیاهان دارویی گناباد
 3. دانشگاه فردوسی مشهد
 4. علوم پزشکی مشهد
 5. علوم پزشکی تربت حیدریه
 6. پژوهشکده بوعلی مشهد
 7. پژوهشکده گیاهان دارویی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 8. مرکز رشد گناباد
 9. مرکز رشد تربت حیدریه
 10. جهاد کشاورزی خراسان رضوی
 11. اتاق بازارگانی مشهد
 12. شورای ملی زعفران
 13. اتحادیه زعفران کاران
 14. اتحادیه زعفران کاران خراسان
 15. اتحادیه صادر کنندگان زعفران
 16. سازمان استاندارد خراسان رضوی
 17. پارک علم و فناوری خراسان
 18. پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
 19. پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
 20. شرکت های خصوصی و دولتی در عرصه زعفران
نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرحهای پژوهشی پژوهشکده زعفران:
http://si.torbath.ac.ir/find.php?item=1.10.13.fa
برگشت به اصل مطلب