نشست هم اندیشی پژوهشکده زعفران با حضور دکتر کاوه ریاست پژوهشکده و مهندس ظهوریان از تولیدکنندگاه برتر زعفران در زمینه تولید و فرآوری در راستای برگزاری کارگاه تخصصی فرآوری زعفران با تکنولوژی روز دنیا و همچنین تفاهم خرید دستگاه خشک کن اتوماتیک برگزار شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران