پیرو تفاهمنامه عملیاتی بین پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه و شورای اسلامی شهرهای گلباف (استان کرمان) و رباط سنگ (خراسان رضوی)، فاز مطالعه و ارزیابی اولیه کشت و کار زعفران با رویکرد محصول سالم (در بازه زمانی دی ماه 1396 الی مهرماه 1397) طی انجام طرح های پژوهشی و آنفارم در 4 مزرعه (سه مزرعه در شهر گلباف و یک مزرعه در شهر رباط سنگ) به پایان رسید. لازم به ذکر است با توجه به پروپوزال طرحهای مذکور مطالعات و داده برداری برای مدت 5 سال ادامه خواهد داشت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران