نشست تخصصی کارشناسان جهاد کشاورزی جلگه رخ، پژوهشکده زعفران و دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه با کشاورزان خیر در راستای  اجرای طرح های آنفارم در حوزه تولید گیاهان داروئی. علوفه ای و صنعتی برگزار شد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران