معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی جناب آقای دکتر فیضی در تاریخ 15 شهریور 1397 از غرفه دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران دیدن نمودند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران