پنجمین همایش ملی زعفران روزهای 23 و 24 آبانماه 1397 توسط پژوهشکده زعفران در دانشگاه تربت حیدریه برگزار میگردد. جهت ثبت نام در همایش و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وبگاه این همایش به آدرس www.saffron2018.ir مراجعه نمایید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران