کاربر مهمان

دوشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۸ | Monday 25 Mar 2019

دومین نشست هم اندیشی پژوهشکده زعفران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تربت حیدریه با شورای اسلامی و جهاد کشاورزی شهر رباط سنگ در تاریخ 21 خرداد 1397 برگزار شد. در این جلسه که با حضور نمایندگان دانشگاه تربت حیدریه و پژوهشکده زعفران و آقای مهندس یاری شهردار، آقای مهندس احمدی، ریاست جهاد کشاورزی و آقایان مرادی و گلمحمدی اعضای شورای اسلامی شهر رباط سنگ در محل مرکز جهاد کشاورزی برگزار شد، امکان کشت گونه های گیاهی مناسب جلگه رخ به ویژه در شرایط تنش های خشکی و شوری (از جمله زعفران، کوشیا، نیل وکینووا) مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران