نماینده سازمان ملی استاندارد از آزمایشگاه پژوهشکده زعفران بازدید کردند. در این بازدید که با حضور دکتر فرزادمهر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه و نمایندگان سازمان ملی استادندارد استان خراسان رضوی انجام شد، به منظور کسب مجوز همکار استاندارد و اکرودیته، امکانات و تجهیزات آزمایشگاه های پژوهشکده زعفران مورد بررسی قرار گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران