کاربر مهمان

جمعه ۰۳ اسفند ۱۳۹۷ | Friday 22 Feb 2019

1- کارگاه آموزش جامع کشت و کار زعفران (دوره مقدماتی)

 • - اهمیت اقتصادی ؛ داروئی واشتغال زعفران - سطح زیر کشت و میزان تولید.
 • - مناطق مناسب کشت زعفران از نظر شرایط دمائی، رطوبتی، بافت خاک مناسب و عوامل زراعی موثر بر گسترش کشت گیاه زعفران.
 • - انتخاب زمین و چگونگی تهیه بستر مناسب کشت، چه بذری بکاریم (انتخاب کورم (پیاز) مناسب).
 • - روش نمونه گیری خاک مزرعه جهت تعیین نیازی کودی، میزان مورد نیاز انواع عناصر غذائی و روش های مناسب کودهی، زمان محلول پاشی عناصر غذائی از جمله مباحث مطرح در این بخش می باشد.
 • - نیاز آبی، زمان و روش های مناسب آبیاری در شرایط متفاوت اقلیمی.
 • - شناسائی گونه های علف هرز مزارع زعفران و ارائه بهترین روش های کاربردی کنترل علف های هرز در زراعت زعفران.
 • - شناسائی بیماری ها و آفات شایع در مزارع زعفران بویژه با توجه به شرایط تغییر اقلیم در سال های اخیر و افزایش جمعیت کنه ها و پوسیدگی های قارچی و باکتریائی در مناطق گرمسیری.
 • - بحث اللوپاتی و خستگی زمین تحت کشت زعفران در مدت حدود 8 سال، ارائه تناوب زراعی و توصیه کشت گیاه مناسب در تناوب با زعفران.
 • - زمان مناسب برداشت گل زعفران و ارائه روش های مطلوب گل چینی و همچنین روش های مناسب خشک کردن و فرآوری زعفران در تولید زعفران سالم و با کیفیت.

 2- کارگاه آموزش مهارت های خاص در مدیریت مزارع زعفران (دوره مهارتی- پایدارسازی)

 • - بهبود عملکرد کمی و کیفی و انتخاب بذر (پیاز) مناسب کشت بر مبنای وزن و اندازه پیاز.
 • - تغییر اقلیم و کشت زعفران.
 • - مدیریت آبیاری وکنترل آفات و بیماری های زعفران با توجه به تغییر اقلیم.
 • - مدیریت کوددهی مزارع در اقلیم های مختلف آب و هوائی مناسب کشت و کار زعفران.
 • - سم زدایی اراضی که قبلا زیرکشت زعفران بوده با وارد کردن کشت گیاه جدید در تناوب کشت و کار زعفران.
 • - فرآوری و بسته بندی زعفران و تقلبات در زعفران (شناسائی زعفران ناخالص و تقلبی).

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران