تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

بازدید مدیر امور پژوهشی، آموزشی و مشاوره ی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه از تعدادی مزارع زعفران جلگه در منطقه نسر، التاتو و محمودآباد جهت کنترل علف های هرز آفات و بیماریها در تاریخ 17 اسفند 98

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران