تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مدیر کل امور آموزشی پژوهشی و مشاوره پژوهشکده زعفران آقای دکتر سالاریان از مزارع زعفران منطقه دامسک تربت حیدریه بازدید کردند. این بازدید در تاریخ دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ جهت بررسی وضعیت مزارع زعفران در راستای کنترل علف های هرز. آفات و بیماری ها صورت گرفت.

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران