تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

با هدف پیگیری و رسیدگی به معضل ضعیف شدن کلاله و سفید شدن گلهای زعفران در تعدادی از مزارع زعفران روستاهای قلعه نو صفی آباد  در منطقه زاوه، آقای دکتر سالاریان مدیر امور آموزشی پژوهشی و مشاوره پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه به همراه آقای دکتر زکی عقل عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ دوشنبه 12 اسفند 1398 عازم منطقه گردیده و از مزارع مورد نظربازدید کردند. طبق مشاهدات قبلی در آبان 98، تعدادی از مزارع منطقه با معضل ضعیفی کلاله زعفران و سفیدی گلبرگها مواجه شده بودند و در نتیجه عملکرد این مزارع کاهش یافته بود. دیگر اینکه این پدیده نه در تمام سطوح زیر کشت مزارع موردنظربلکه در بخشهایی از زمینهای زیر کشت و به صورت لکه ای مشاهده شده بود.

بررسی کنونی این مزارع حاکی از رشد کمتر برگها، وجود پوسیدگی در بنه، و تولید بنه های دختری ریزتر دربوته هایی است که قبلا دچار گل سفیدی شده بودند. وجود پوسیدگی در ناحیه تحتانی بنه حائز اهمیت است و در این حالت بنه ها معمولا از اندازه عادی کوچک تر و رشد برگ ها هم کمتر از حالت معمول می باشد. عواملی مانند شرایط اقلیمی، وضعیت آبیاری نامناسب، نامتعادل بودن حاصلخیزی خاک، خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و یا عوامل بیماری زا میتواند باعث بوجود آمدن این پدیده شود، اگر چه هنوز بررسی های تکمیلی برای رسیدن به نتیجه نهائی همچنان  ادامه دارد. همچنین در روستای شهن آباد از توابع شهرستان زاوه طی بازدید از برخی مزارع زعفران، پوسیدگی قارچی  وعلائم بیماری های ویروس موزائک زرد و باکتری بوخلدریا در بنه های زعفران به صورت لکه ای در قسمت هایی از مزارع زعفران مشاهده شد. 

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران