تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

با هدف تغذیه برگی، مزرعه طرح پژوهشی پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه (مزرعه آقای علیرضا رضائی) در منطقه رباط سنگ در تاریخ 11 اسفند 98 با استفاده از نانو ذرات  آهن محلول پاشی گردید. لازم به ذکر است که مطالعات نشان میدهند محلول‌پاشی عنصر آهن به شکل نانو ذرات در مقایسه با شکل معمول آن علاوه بر تأثیر مثبت  بر رشد، میتواند از نظر تعدیل اثرات شوری نسبت به کاربرد آن به شکل معمول برتری داشته باشد. 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران