تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ 10 اسفند 98 با هدف بررسی وضعیت مرحله رشدی آفات و بیماری ها و توصیه های فنی برای تغذیه برگی از مزارع زعفران منطقه سیوکی و آبرود بازدید به عمل آمد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران