تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

بازدید مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان آقای دکتر رحیمی، خانم مهندس پروان رئیس فنی و حرفه ای تربت حیدریه، و مهندس صباغ زاده مدیر شرکت کیان توس از پژوهشکده مورخ سه شنبه ۶ اسفند ۹٨

 

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران