تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای قرارداد همکاری بین پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه و برادران حامدی (گرمسار) و در ادامه مطالعات کشت و کار زعفران در شرایط شوری بالای آب و خاک، طبق توصیه های فنی پژوهشکده ملی زعفران دانشگاه تربت حیدریه، بخش دیگری از مزارع پژوهشی با شوری بالا در منطقه گرمساردر حال آماده سازی برای کاشت زعفران هستند. در این مرحله و در تاریخ 5 اسفند 98 با هدف اصلاح و کاهش بخشی از شوری خاک گیاه کوشیاکشت شد. با توجه به شوری آب آبیاری قابل توجه ۷۰۰۰ علاوه بر کاشت گیاه کوشیا از ترکیب دیگر روشها همچون ایجاد زهکش و استفاده از جریان مغناطیسی (مگنت)، و ترکیبات متعادل کننده شوری خاک نیز استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که بررسی های میدانی و آزمایشهای انجام شده اولیه روی نمونه های گل برداشتی سال اول مزرعه دیگر این طرح نشان داده است که کشت زعفران تحت شرایط شوری بالای خاک و آب آبیاری با موفقیت همراه بوده است.

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران