تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

به درخواست یکی از کشاورزان منطقه کدکن جلگه رخ، مورخ دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸ توسط امور پژوهشی، ترویج و مشاوره پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه از مزارع زعفرانی که بدلیل ساختمان نامناسب خاک و آبیاری نامناسب دچار سله شدید و سفتی خاک و بدسبزی شده بودند بازدید گردید و توصیه های فنی لازم برای بهبود وضعیت موجود انجام گرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران