تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

مورخ چهارشنبه 27 آذر 98 جلسه ای مشترک بین پژوهشکده ملی زعفران، اداره فضای سبز و کشاورزی کارخانه سیمان زاوه و شرکت فناور نانو پژوهش بیوزر در خصوص انجام سه طرح مشترک ترویجی برگزار گردید. در این نشست مقرر شد با نظارت پژوهشکده زعفران و دفتر ارتباط با صنعت، شرکت بیوزر با استفاده از نانوکودها، کودهای زیستی و ارگانیک، حدود 15 هکتار زمین زیر کشت زعفران، 40 هکتار باغات بادام و 500 متر مربع گوجه فرنگی گلخانه ای متعلق به کارخانه سیمان زاوه را با استفاده از یک برنامه کودی تحت پوشش قرار دهد. 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران