تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

به مناسبت هفته پژوهش جهت آشنایی تولیدکنندگان با بورس کالا، با همکاری سازمان بورس کالا، شرکت زرین زعفران مشرق زمین، انجمن علمی و دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه کارگاهی در زمینه تجارت زعفران در بورس در محل پژوهشکده زعفران برگزار شد. این کارگاه در تاریخ 24 آذر 98 توسط نماینده سازمان بورس کالا آقای دکتر آسایش و نماینده شرکت زرین زعفران مشرق زمین خانم مهندس موسوی پور به طور مشترک ارائه گردید. 

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران