تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

به مناسبت هفته پژوهشی، گزارش عملکرد کلی سال جاری پژوهشکده ملی زعفران در تاریخ 19 آذر و در محل دانشگاه تربت حیدریه ارائه گردید. از جمله سرفصلهای این سخنرانی میتوان به عملکرد آزمایشگاهها، طرحهای پژوهشی مورد حمایت، بازدیدها، مشاورهها، قراردادهای ترویجی و پژوهشی و برنامه های آتی این پژوهشکده اشاره کرد.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران