کاربر مهمان

سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ | Wednesday 01 Apr 2020

تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

شرایط مزارع تیمار و شاهد زعفران در طرح آزمایشی منطقه گرمسار استان سمنان پس از برداشت گل در سال اول در تاریخ 17 آذر 98 در دو عکس زیر قابل مشاهده است. مزرعه اول مزرعه تیمار و مزرعه دوم مزرعه شاهد است.

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران