تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

شرایط مزارع تیمار و شاهد زعفران در طرح آزمایشی منطقه گرمسار استان سمنان پس از برداشت گل در سال اول در تاریخ 17 آذر 98 در دو عکس زیر قابل مشاهده است. مزرعه اول مزرعه تیمار و مزرعه دوم مزرعه شاهد است.

 

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران