تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 98/09/15  از پژوهشکده زعفران و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه تربت حیدریه بازدید کردند.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران