تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای عقد تفاهم نامه همکاری، نشستی تخصصی با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت زاوه پارس در تاریخ شنبه ۹ آذر ۹٨ در محل پژوهشکده زعفران در حوزه صادرات و تولید فرآورده در زنجیره ارزش زعفران برگزار گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران