تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

پیرو مذاکرات نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه آقای دکتر باستانی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور آقای دکتر هاشمی با هدف تدوین استانداردهای آموزش زعفران، نشستی دو روزه در محل پژوهشکده زعفران طی روزهای یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم آذر و با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه زعفران برگزار گردید. 

این نشست فشرده با حضور مسئول واحد پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، نماینده شرکت کشاورزی نوآفرینی ارزش زنجیره زعفران، نماینده شرکت آرنیکا کیان توس، مدیر اجرایی و تحقیق و توسعه مرکز آموزش فنی حرفه ای نیشابور، نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، کارشناسان و پژوهشگران پژوهشکده زعفران، رئیس گروه برنامه ریزی کشاورزی سازمان فنی حرفه ای کشور، نماینده شرکت زعفران مصطفوی برگزار و در نهایت استانداردهای آموزش زعفران در حوزه های مختلف کشت و کار، فرآوری و صادرات زعفران تدوین گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران