نهمین (9) کارگاه کشت و کار زعفران با موضوعات روش ها و تاریخ مناسب کشت و کار، تأثیر اندازه و وزن پیاز و عمق مناسب کشت در بهبود عملکرد کمی و کیفی زعفران و همچنین کشت مخلوط و رعایت تناوب صحیح زراعی برای کشت و کار مطلوب مجدد زعفران، در روز چهارشنبه مورخه 1396/10/23 در محل مسجد جامع روستای گلسرا (از توابع شهرستان زاوه) با حضور حدود 30 نفر از کشاورزان برگزار گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران