تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای قرارداد همکاری بین پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه و برادران حامدی (گرمسار)، در ادامه مطالعات کشت و کار زعفران در شرایط شوری بالای آب و خاک (شوری آب و خاکیب به ترتیب 7 و 14 دسی زیمنس برمتر)، کشت مزرعه مطالعاتی در 25 شهریور انجام گرفت. لازم به ذکر است که در این مطالعه برای کاهش خسارت شوری بالای آب و خاک، روش های مختلف علمی- کاربردی از جمله احداث کانال های زهکش- آبشوئی با ترکیبات مناسب- تیمارهای کودی آلی و نانوذرات و روش های متفاوت کشت اعمال شده است.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران