تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در راستای تعهدات قرارداد بین پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه و شرکت تعاونی ارغوان دشت پائیزان پیرامون نظارت بر مزارع زعفران ارگانیک این شرکت، اولین جلسه هم اندیشی در روز یکشنبه 24 شهریور 1398 با حضور مهندس علیپور مدیر عامل محترم تعاونی،  دکتر سالاریان و دکتر یعقوبی کارشناسان امور پژوهشی، مشاوره و ترویج پژوهشکده زعفران و جمعی از زعفرانکاران در محل پژوهشکده زعفران برگزار گردید.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران