تصاویر فستیوال

طرح های پژوهشی

در تاریخ 5 شهریور 1398 جلسه ای درخصوص انعقاد تفاهم نامه بین پژوهشکده زعفران و شرکت تعاونی تولید ارغوان دشت پاییزان برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر صالحان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه، دکتر کاوه و مهندس سالاریان، ریاست و کارشناس پژوهشی پژوهشکده زعفران و مهندس علیپور مدیرعامل شرکت ارغوان دشت پاییزان برگزار گردید، پیرامون انعقاد قرارداد جهت نظارت و توصیه های فنی در مراحل مختلف تولید زعفران ارگانیک، توافقات اولیه صورت پذیرفت.

اطلاعات

شماره تماس: 47-52210145-051

فکس: 89772186-021

پست الکترونیکی:si@torbath.ac.ir

آدرس پستی: خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – مجتمع فرهنگی و تفریخی پارک پیشکوه – پژوهشکده زعفران